Yeni İhracat Destekleri Hakkında Karar ile ilgili Bilinmesi Gerekenler

Yeni İhracat Destekleri Hakkında Karar ile ilgili Bilinmesi Gerekenler

18/08/2022 tarihli 31927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İhracat Destekleri Hakkında Karar ile ihracatçılara yönelik yeni destekler yürürlüğe konulmuştur. 

1-Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği

İhracata yeni başlayan veya gelişime açık olan ihracatçılarımızın sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak amacı ile hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik;

Finansman ve fiyatlandırma stratejisi, 
Pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren 

pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair danışma ve rapor giderleri de artık desteklenecektir.

2-Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği

Perakende sektöründe faaliyet gösteren ve mal ticareti yapan çok kanallı zincir mağaza markası sahibi firmaların yurt dışı pazarlarda daha hızlı büyümeleri ve ihracatlarını artırılabilmeleri için;

Yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma pazar araştırması çalışması raporları
Tanıtım birim kira kurulum konsept mimarı çalışma dekorasyon, franchise 

giderleri de artık desteklenecektir.

3-İhracat Konsorsiyumları Desteği

Kobilerin ürünlerini küresel pazarlara ihraç etmesine aracılık etmek, ihracatçılarımızın ortak hareket ederek yeni pazarlara açılmalarını ve uzmanlaşma temelinde ölçek ekonomisi oluşturmalarını sağlamak üzere geliştirilen bu yeni destek mekanizması ile; 

Konsorsiyuma konu ürünlerin yurt dışı tanıtım pazarlama pazar araştırması rapor satın alam danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenecektir.

Söz konusu karar ile yeni desteklere ilaveten mevcut desteklerde de güçlendirmeler ve bazı değişiklikler yapılmıştır.

Tüm destek unsurlarında Hedef ülkelere yönelik destek oranları ilave 25 puana kadar artırılmıştır.
Birim kira desteğine paylaşımlı ofislere ilişkin üyelik aidatı da dahil edilmiştir.
Gemi yat sektörü tasarım desteğinde tasarım hizmeti alınabilecek hizmet sağlayıcıların kapsamı genişletilmiştir.
Ülkemizin stratejik sektörleri arasında yer alan özellikle ilaç ve tıbbi cihaz/sarf gibi sektörlerin ihracatlarını hızlı bir şekilde arttıracak olan yurt dışı pazarlarda zorunlu olarak yapılan kayıt, izin ve ruhsatlandırma işlemlerine ilişkin giderler pazara giriş belgeleri desteği kapsamına alınmıştır.

İyi çalışmalar,

Mali Müşavir Nihat BAÇ

İzkent Mali Müşavirlik A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:146 Kat:2 Daire:10

Alsancak 35220/Konak-İZMİR-TÜRKİYE

GSM:  0532 494 1712

Tel.   : 0232 408 1212

            0232 502 3535

İ[email protected]

www.izkentmuhasebe.com

kişisel:[email protected]